O’ns Privacy beleid.

 

Artikel 1 Inleiding

Bij het gebruik van onze website (jackieodoodle.eu) en van onze diensten, zal informatie van jou verzameld en verwerkt worden. Dit document geeft je meer inzage in dit proces en geeft vervolgens mee onder welke voorwaarden (en waarom) N’Joy CommV, met maatschappelijke zetel te Missiehuislei 39, 2920 Kalmthout en ondernemingsnummer BE0 775 876 175 (Jackie O’Doodle™) informatie en verkregen persoonsgegevens verwerkt worden.

Waneer Jackie O’Doodle™ informatie van jou krijgt door het bezoeken van onze website of persoonsgegevens ontvangt door het plaatsen van een bestelling, het sturen van een mail, het inschrijven op onze website, …, zal je onderworpen zijn aan deze privacyverklaring en cookiebeleid welke integraal deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden van Jackie O’Doodle™.

Jackie O’Doodle™ hecht veel belang aan het vertrouwen dat je in ons vestigt als gebruiker en zal alle verkregen informatie dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen.

Door gebruik te maken van jackieodoodle.eu erken je als gebruiker het privacy- en cookiesbeleid te hebben gelezen en het te accepteren.

 

Artikel 2 Verzameling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden als volgt gedefinieerd in de Europese Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (2016/679): ”alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Indien je persoonsgegevens verstrekt door het gebruiken van jackieodoodle.eu, het plaatsen van een bestelling, het verzenden van een mail en/of de registratie van een account, geef je de toestemming aan Jackie O’Doodle™ om deze gegevens te verwerken, te verzamelen, te gebruiken en bewaren.

Je garandeert daarbij dat de verstrekte persoonsgegevens waar en exact zijn, en je bent akkoord om in geval van wijzigingen deze correct mee te delen.

Je garandeert dat alle gegevens die je meedeelt aan jou toebehoren. Indien je persoonsgegevens verstrekt van een derde, ben jijzelf verantwoordelijk voor de ondubbelzinnige toestemming van deze derde en zal je deze derde informeren over de verzameling van deze gegevens en het bestaan van dit privacy- en cookiesbeleid. Jackie O’Doodle™ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke inbreuken hierop.

Jouw persoonsgegevens worden door Jackie O’Doodle™ verzameld en bijgehouden voor volgende doeleinden:

jou als bezoeker en gebruiker van de website registreren;
een goede werking van jackieodoodle.eu te optimaliseren;
jou als bezoeker in de toekomst te informeren over onze producten en/of wijziging in het gamma door middel van direct marketing;
jouw bestelling na te leven en specifieker de ontwikkeling, naleving en uitvoering van jouw bestelling;

De gegevens die Jackie O’Doodle™ ontvangt, worden opgeslagen op beveiligde servers en zullen niet gedeeld met of verkocht worden aan derden. Mogelijks worden jouw persoonsgegevens intern gedeeld, dit enkel ter goede uitvoering van de bestelling en zonder schending van jouw vertrouwelijkheid.

Jackie O’Doodle™ zal alleen voor zichzelf en voor de doelen in dit beleid vermeld gebruiken. Indien Jackie O’Doodle™ de persoonsgegevens voor andere doelen, als voorheen vermeld, wenst te verwerken of ze wenst door te verkopen aan derden, zal zij jou op de hoogte brengen en zal zij jouw toestemming vragen hieromtrent.

Jackie O’Doodle™ zal alle redelijke voorzorgmaatregelen nemen tegen verlies, misbruik, overdracht of ongeoorloofde toegang tot de gegevens.

 

Artikel 3 Communicatie

Communicatie naar Jackie O’Doodle™ kan bijgehouden worden op onze servers. Deze communicatie kan zowel per mail, per brief als telefonisch.

Het bijhouden van dergelijke gegevens maakt het mogelijk onze website te verbeteren en om jouw vragen te beantwoorden en te verwerken.

 

Artikel 4 Verwijdering of aanpassing gegevens

Jackie O’Doodle™ bewaart de persoonsgegevens gedurende de hele tijd tot jij aangeeft te wensen dat deze zouden worden aangepast of verwijderd. Dit kan kosteloos door contact op te nemen via volgende gegevens:

per mail naar info@jackieodoodle.eu
per post naar Missiehuislei 39, 2920 Kalmthout

 

Artikel 5 Cookies

Jackie O’Doodle™ maakt gebruik van cookies om zo een beter inzicht te verkrijgen van onze klanten en de website optimaal te laten werken.

Cookies betreffen kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden door Jackie O’Doodle™ en op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst. Deze informatie wordt bij elk bezoek aan jackieodoodle.eu terug gezonden aan Jackie O’Doodle™. Het hoofddoel van deze cookies is het verbeteren van jouw ervaring op onze website, bijvoorbeeld door jouw taalvoorkeur, jouw land… te onthouden tijdens het gebruik van jackieodoodle.eu en tijdens toekomstige bezoeken.

De cookies zullen geen persoonlijke informatie opslaan zoals jouw bankkaartgegevens of jouw wachtwoord, …

Het gebruik van cookies is op de meeste browsers als standaard ingesteld. Indien je het gebruik van cookies wenst te vermijden, kan je te allen tijde gebruik maken van de volgende stappen. Allereerst, moet je het gebruik van cookies in jouw browser uitschakelen om vervolgens de reeds opgeslagen cookies m.b.t. jackieodoodle.eu in jouw browser te verwijderen.